Gustafi - Ku-ku tac

Kamo ti je mala posa tac
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)
Tac mi posa u Ameriku
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)

Ma kamo ti je mala posla mat
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)
Mat mi posla u crnu Afriku
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)

Za cinovca cu te ja cuvati
Dite moje nikad vise neces mi ti drugega imati
Mores dojti kad ces pridi
Ja cu biti toja zate zate ja cu se oparicati

Dopri portun anke barkun
Hiti lancun hoj u kantun
Uzmi pirun stavi kasun
Udri balun
Cini je-le-hi-hu

Dopri portun anke barkun
Hiti lancun hoj u kantun
Uzmi pirun stavi kasun
Udri balun
Cini je-le-hi-hu

Tu cemo mi noc spendati a mat ni tac ti nece znati
nis nis nis nis nis

(solo)

Kamo ti je mala posa tac
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)
Tac mi posa u Ameriku
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)

Ma kamo ti je mala posla mat
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)
Ona mi posla u crnu Afriku
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)

Za cinovca cu te ja cuvati
Dite moje nikad vise neces mi ti drugega imati
Mores dojti kad ces pridi
Ja cu biti toja zate zate ja cu se oparicati

Dopri portun anke barkun
Hiti lancun hoj u kantun
Uzmi pirun stavi kasun
Udri balun
Cini je-le-hi-hu

Dopri portun anke barkun
Hiti lancun hoj u kantun
Uzmi pirun stavi kasun
Udri balun
Cini je-le-hi-hu

Tu cemo mi noc spendati a mat ni tac ti nece znati
nis nis nis nis nis

(Kamo ti je mala posa tac...)