Gustafi - Niman sna

Niman sna ma nanke mi ne fali
Noc donosi sanje ca nebimo sanjali

(Jen, dva tri, stiri)

Dritu cestu kraja ni pod volton vide kako spi
I kosa mu plava progovara ma ki si ti
A ja neznan ko san mati ko san sci
A ja neznan ko san mati ko san sci

(Jen, dva tri, stiri)

(solo)

Niman sna
Ma nanke mi ne fali
Noc donosi sanje
Ca nebimo sanjali

Dritu cestu kraja ni
Pod vodon vide kako spi
I kosa mu plava progovara
Ma ki si ti

A ja neznan ko san mati ko san sci
A ja neznan ko san mati ko san sci

(Jen, dva tri, stiri)