Gustafi - Njoki z zecom

Gusta suma bura brije
Sve je skuro zima mi je

Kombi pusta na sve kraje
Samo doma dojti da je

Jadan zeko sumom luta
Mame nema nanke puta

Mali zeko zaskakuta
Hop hop hop

Skocija je na pol puta
Pazi! Gazi!

Gas gas gas baby gas
Gas gas gas baby gas
Gas gas gas baby gas
Gas gas gas baby gas

Duga kratka, duga kratka!

(solo)

Gusta suma bura brije
Sve je skuro zima mi je

Kombi pusta na sve kraje
Samo doma dojti da je

Jadan zeko sumom luta
Mame nema nanke puta

Mali zeko zaskakuta
Hop hop hop

Skocija je na pol puta
Pazi! Gazi!

Gas gas gas baby gas
Gas gas gas baby gas
Gas gas gas baby gas
Gas gas gas baby gas

Duga kratka, duga kratka!