Lvky - Ti si more

Sva jubav koju tija da' san Tebi
neće stat u ovu pismu
jer je veća nego More
šta niz verse jon se cidi.

Sva jubav koju tija da' san Tebi
nima sa' se di iskrcat
i TO brime neće podnit
moja zarobljena duša...

AL je čuvan...
Jer Te jubin...
Ti si More...
Ja Te ćutin...
Ja Te ćutin...

Sva jubav koju tija da' san Tebi
mrvu sriće – puno smija
vako tokala me nebi
da je bilo ča san tija.

Sva jubav koju tija da' san Tebi
nima sa' se di iskrcat
i TO brime neće podnit
moja zarobljena duša...

AL je čuvan...
Jer Te jubin...
Ti si More...
Ja Te ćutin...

Još je čuvan... ( još je čuvan )
Jer Te jubin...( ka nikoga do sad )
Ti si More... ( Ti si More )
Ja te ćutin...
Ja te ćutin.
Ti si More.
Ja Te ćutin...

- hvala tasha