Lvky - Nigdi mira niman

Zar stvarno misliš da nešto znaš
...o ljudima i šire?
I da je svaki pokret Tvoj
pun jubavi i vire...

Zar stvarno misliš da razumijem
To šta iman u glavi?
I da je lako nositi
sve note i verse ove ljubavi...

Ja još sriću snivan.
I Tebe dozivan.
A nigdi Mira niman.
Neki govori mi glas
da još viruješ u Nas

Vidin da imaš snage još
AL me ne razumiš
Vidin da ima...
Nade još...
Za Nas...

- hvala tasha