Lvky - Svitlo u tebi

Ni drevni mitovi – ne mogu
Ni rajski vrtovi – ne mogu
Ni sveti ratovi – TO ne mogu

Ni tajni redovi – ne mogu
Ni hladni vjetrovi – TO ne mogu
Ni stari drugovi što se raduju
ne mogu ugasiti
TO svitlo u Tebi.

Svitlo u Tebi...

TO bokun svitla u Tebi
šta san za se užga ja
ne može ugasiti niti rika lavova.

Pa mi svitli - da znan.

Di ću za života okrenit glavu?

Di svitli - svitlo u Tebi.
Di svitli - svitlo u Tebi.

I kad je svugdi mrak...
Ka šta je sad.
Ti svitliš.
Tu nemore niko ništa.
Tu nemo'š ništa čak ni Ti.
TO stvar je ljubavi..
Koja stoji i ne pita ništa.
Ni Di? Ni Kako?
ONA uvik POSTOJI...

- hvala tasha