Lvky - Mislit na sebe

Šta Ti vridi – mislit na sebe
ka' si cila – prišla u mene...?
I bilo koji dil da pukne
maknit ga o' svoje sudbe nebi moga
da ga za se uzmen...

Sebe dilit?
Ol to more kogod?
Uzet sebi - šta pripada Tebi...
Ja to ne znan i ne mogu
pa san cili Tvoj.
Zauvik i uvik...
Volin Te duboko.
Preduboko...

Šta Ti vridi?
Šta Ti vridi...

Ti moreš pred svima,
reć da ti ne tribam više
al' moja je jubav dovoljna za dvoje.

Moš pobić o' svita
di niko Ti nezna ime.
Al kako'š o stida sanjat lipi san...
Kada pođeš leć...
Mislit na sebe?
A ne na mene?

Ti moš reć pred svima
da Ti ne triban više.
Al kako'š o stida vidit se u oči?

Moš pobić o svita
di niko Ti nezna ime.
Al' neš moć o' jida sanjat lipi san...
Kada pođeš leć...
Jer'š mislit na sebe - mislit na mene.

- hvala tasha