Olivera Katarina - Ljubav (1971)

Sedim u jednom pariskom lokalu
lažno se smešim čoveku. što gleda.
Svuda oko mene devojke se ljube
a ja tražim oči, oči. kao tvoje.
Muzika svira, lelujaju senke
mahnite od snage ovog letnjeg vina.
Misli sve su dalje, a samo ja sam ovde.
Sedim tako sama, kao dobra vila

Ja te sanjam ove noći.
Moja duša zbog tebe vene sad.
ja te zovem iz daljina,
jer te volim, do groba...

K. Kovač PGP RTB S 51 566 1971 i LP 5232 1974.

- hvala Nenad Adamov