Olivera Katarina - Alba (1973)

Moje je ime Alba.
Setite se moga lika:
prkosna, gorda žena,
a sad sam samo slika!

Alba! Alba!

Bila sam vatra i kiše,
od vrele strasti zdana.
voleli me i umirali,
a sad me nema više!

Zbogom, zbogom španske noći,
vino i koride,
Zbogom, zbogom, slikaru moj,
i noći Andaluzije!


K. Kovač – G. Brajević, PGP RTB S 51 595, 1973 i LP 5232 1974.

- hvala Marko