Olivera Katarina - Plovi lađa Dunavom (1973)

Lagano plovi lađa,
na njoj je čovek mlad.
Misli mu teške mori ljubavni jad.
Duša mu puna rana –
plače, jer nema nje.
Daleko ona spava,
Pusto mu je sve.

Plovi lađa Dunavom
u hladne zimske noći.
Ledne sante stežu je,
O, da l’ će kuči doći?
Plovi lađa Dunavom,
i pada beli sneg,
Domu svom vraća se umorni kapetan.


K. Kovać PGP RTB S 51 595, 1973 i LP 5232 1974.

- hvala Marko