Olivera Katarina - Šu... šu.. (1967)

Šu... šu... šu...
šum... šum... šum...
šuma... šuma... šuma...
di... di... di...
joj joj joj...


Šumadijo, oj, zelena!
U tebi se moje srce
rascvetalo, oj!
Oj, joj!

Rascvetalo, i umilo,
ponosom se zadojilo,
Šumadijo, oj!

Seno, slama,
slama, seno,
svuda kolo zapleteno,
zapleteno, opleteno...

Seno slama,
slama, seno,
svuda kolo zapleteno,
opleteno, zapleteno...

Šu.. ma.. di.. jo!
Oj!!

Šumadijo, rodni kraju,
u tebi je ko u raju!

Oj!!

P. Ivanović – B. Timotijević PGP RTB EP 50337, 1967. i LP 5232 1974.

- hvala Marko