Ibrica Jusić - Kraj tanahna šadrvana

Kraj tanahna šadrvana

Gdje žubori voda živa

Šetala se svakog dana,

Sultanova ćerka mila.


Svako veče jedno ropče

stajalo kraj šadrvana,

Kako vrijeme prolazilo;

Sve je bljeđe, bljeđe bilo.


Pitala ga jednog dana

Sultanova ćerka mila:

"Kazuj robe, odakle si,

iz plemena kojega si?"


"Ja se zovem El Muhamed

iz plemena starih Azra

Što za ljubav glavu gube

I umiru kada ljube."

- hvala noDrama