Ibrica Jusić - Tamburalo momče uz tamburu

Tamburalo momče uz tamburu,

tambura mu od suhoga zlata,

tanke žice, kose djevojačke,

a terzijan pero sokolovo.Gledala ga Ajka sa čardka

"Vidi majko, lijepa junaka

Da mi ga je u dvoru gledati,

na njegovim grud'ma sevdisati!Karanfil bih pod njega sterala,

a pod glavu rumenu ružicu,

nek' miriše, nek' se često budi,

često budi, i često me ljubi!"

- hvala noDrama