Ibrica Jusić - Razbolje se šimšir list

Razbolje se šimšir list,

pod pendžerom l'jepe Magbule,

razbolje se pa od tuge požuti."Crnooka Magbulo,

do kor'jena sav sam ogrez'o,

u suzama sevdah jada golemog!Ne plač' više, djevojko,

svaki momak može biti tvoj,

ne plač' više, već me zali vodicom!"

- hvala noDrama