Ibrica Jusić - U Stambolu na Bosforu

U Stambolu na Bosforu bolan paša leži.

Duša mu je na umoru, crnoj zemlji teži.

Molitva je njemu sveta, dok mujezin s minareta

uči na sav glas: "La illahe illallah, selam-alejkum!"

Kad ste, vjerne sluge moje, služili moj harem,

neka svaki od vas uzme jednu ženu barem.

Iz oka mu suza kanu i na minder mrtav pa'nu,

stari musliman; "La illahe illallah, selam alejkum!"

Kad je čula pašinica za tu tužnu vijest,

da se paša preselio sad na Ahiret,

iz oka joj suza kanu i na zemlju mrtva pa'nu,

ljubav pašina; "La illahe illallah, selam alejkum!"

- hvala noDrama