Lvky - Škojarska pisma

Noć... Cilu noć...
Od bota do bota
Nosija mene je bili brod

Dan... Svaki dan...
Sve daje me nosi
I sve je duji trag koji do mene vodi

Al' sitin se da si Ti tamo negdi
I da čekaš me u jubavi
Koja nikada ne pristaje

Kasi otiša sa škoja
Nisan ni znala da san sama ostala
A sad gledan priko Mora
Nebi li doša...
Nebi li se vratija...
Di na tebe čekan ja

- hvala makedo