Lvky - Arti

Dugo...
Dugo do u noć budan san bija
Jer zna san:
Za salpat onu ribu koju bi tija
Tribaš imat arte koje si sam učinija
I ništa ti drugo nevaja

Arte ja san činija
da bi Tebe dobija

I veza san ji dobro da nisan boje zna
Ko Te ne bi ćapa sa svin tin artima
Al' ne vridu arti dok ji nisi nadija
A živa je ješka najboja

Rano...
Jutron san se diga – bija je mrak
I poša...
Na najboju san poštu šta san je zna
Jer ima san arte koje san sam učinija
I živu san ješku nadija

Arti pošli umore
A Ti nisi kraj mene

A baci san ji dobro da nisan boje zna
I ko Te ne bi ćapa sa svin tin artima

Di su pusti arti koje san učinija?
I za živu ješku samog sebe nadija...

- hvala makedo