Lvky - Kad napuste me svi

Odavno blizu nema Te
Sve je prošlo kao san...

Drugi ljudi bude me
Po cilu noć i cili dan
sidin sam...

Di su sada jutra sva
koja srca su nan takla?
Di je jubav velika?
Skuplja krhotine stakla
iza nas...

AL jednon ka buden iša
priko Rive sam
Znan doćeš Ti
da me vodiš odavde do vječnosti
Da mi ruku daš
I podigneš...

Kad napuste me svi
znam - tu si Ti

U meni...

- hvala makedo