Lvky - Daleko

Ne iden namore više
zanjih dana
Bisan i sam sidin uz put

I ope san jidan na cili svit
Volija bi umrit
Šta ću bi živ?

Jer Ti si daleko
i tako mi fališ
Misto Ti čuvan
ako se vratiš

Ti si daleko
Godine duge
Ja neznan di ću
pobić o tuge

Ne more niko i ništa Te zaminit
Pari da san ka napušten brod

I reka san svitu
da mi više ne dolazi!
Šta će mi svi?

Kad Ti si daleko
sve si mi daje
Pitaću vitar di mi Te šaje

Ti si daleko
Godine duge
Ja neznan di ću
pobić o tuge

- hvala makedo