Panj - Ubačen u stroj

Ubačen u stroj živi život svoj
Jer je čitav dan dug i zajeban

Njegova je zabava pilot televizija
Dosadna je pojava luda njegova

Osuđen da živi do kraja života
Osuđen da živi poput idijota
Bez i jedne riječi bez cilja
Svoju ću kaznu odslužiti do kraja, do kraja...

- hvala Costa