Panj - Kruh i mlijeko

Jednog dana idem ja u grad
Mama mi je dala novce

Da kupim kruh i mlijeko
Da kupim kruh i mlijeko

Vidio sam kak' je velik grad
Ušao sam u prvi dućan

Nije bilo kruha i mlijeka
Nije bilo kruha i mlijeka

Popio sam čet'ri pive
Zaboravio na sve

Gdje si bio? Šta si pio? Gdje su novci?
Kruh i mlijeko, kruh i mlijeko?!

- hvala Costa