Panj - Ponovo pijan

Ponovo pijan ponovo milan
Ponovo hrabar da zaustavim sve
Ponovo pijan siguran u sebe
Ponovo najveći ponovo sve
Ponovo pijan ponovo milan

- hvala Costa