Panj - Ništa ne brini

Ništa ne brini, ne brini ništa
Jer ništa nije na našoj strani
Ništa ne brini, ne brini ništa
Jer gore stvarno ne može biti

Šta možemo izgubiti X4

- hvala Costa