Knock Out - Bolje vrijeme za nas nemirne

Kakve su dileme,
ne vidim probleme, zapreke.
Imao sam vrijeme
što igralo je samo za mene.
Bilo je i treme. Bile su i ceste mamurne.
Sad je došlo vrijeme,
bolje vrijeme za nas nemirne.

REF: U životu malo stane, malo krene.
Svak' se na to jednom navikne.
Izlazim iz sjene k'o iz noćne smjene,
sunce čeka da me dotakne.

Šta će nam dileme,
ne vidim probleme, zapreke.
Pozitivne šeme,
to je prava priča za mene.
Nema više treme čak i kad su ceste mamurne.
Sad je došlo vrijeme,
bolje vrijeme za nas nemirne.

- hvala Nikki