Knock Out - Ptica na krovu

Da mi je, Gospode,
da imam snagu tugu srećom da joj zamjenim,
sve što sam griješio
u jednu sobu da zaključam i da ostavim...
(zaboravim...)
Da budem voda,
da sa sobom nosim sve zbog mene pretrpljene poraze
(sve zbog mene pretrpljene poraze...),
da budem suza,
da sa njenog oka nikada se ne spustim
nikada se ne spustim na obraze...

REF: Ptica na krovu,
htio sam letjeti,
nikad nisam imao snage da se odlučim;
daljine me zovu, nikuda ne odlazim,
ostat ću s njom za sve drugo da se iskupim...
da se iskupim... ako mogu...

Da budem voda,
da sa sobom nosim sve zbog mene pretrpljene poraze
(sve zbog mene pretrpljene poraze...),
da budem suza,
da sa njenog oka nikada se ne spustim
nikada se ne spustim na obraze...

REF: Ptica na krovu,
htio sam letjeti,
nikad nisam imao snage da se odlučim;
daljine me zovu, nikuda ne odlazim,
ostat ću s njom za sve drugo da se iskupim...
da se iskupim...

- hvala Nikki