Knock Out - Kad ne mislim na ljubav

Evo bez okova hodam,
ne mogu sam da se snađem;
rekla si "Tu je sloboda",
sad reci mi gdje da je nađem...
I gdje su sreća i nada,
od čega slobodan sam?
Kud bih krenuo sada?

REF: Kad ne mislim na ljubav,
kad je prazno srce moje;
ne voliš da živim samo zbog nas dvoje;
Kad ne mislim na ljubav,
na prijatelje svoje,
i ne voliš da živim samo zbog nas dvoje...

Gazim kroz duboku rijeku,
a mostovi su okolo svuda;
i bježim od nečeg nekud,
a ne znam ni gdje, ne znam kuda...
I gdje su sreća i nada?
od čega slobodan sam?
Kud bih krenuo sada?

REF: Kad ne mislim na ljubav,
kad je prazno srce moje;
ne voliš da živim samo zbog nas dvoje;
Kad ne mislim na ljubav,
na prijatelje svoje,
i ne voliš da živim samo zbog nas dvoje...

- hvala Nikki