Veliki Prezir - Između

Između rakova iz dubine
prolaze glatke bele pojave
gde šalje ih nebo sa visine
odavde dolaze

I opet me je iznenadilo
kako brzo postajem
tako lako ostajem

Odluka već stvarna je
nečujna, sve lako menja
oblake, bele pojave

I opet me je iznenadilo
kako brzo postajem
tako lako ostajem

- hvala ganja