Veliki Prezir - Budi sunce

Budi sunce,
oko zna da voli te,
iako nije znalo pre,
da li zato nestaće?

Ponekad kad sanja,
ponekad da proba,
da li strah pobediće,
nemir hrani duhove,
šta ti onda ostaje?

Budi sunce,
oko zna da voli te,
iako nije znalo pre,
da li zato nestaće?