Veliki Prezir - Odvodi

Okrznut sam bolom,
ranjen sam,
krv je čvrsti krov nad glavama.

Polizana suza slana sva,
odvodi iz naših rana.

Neću da ti kažem gde sam bio nađen,
sve što znam se sakrilo
medju lišće opalo.

Verujem da tražiš me,
verujem da tražiš me,
ispod mrtvog žive reči
sve verujem da tražim je.