Veliki Prezir - Hej!

Hej, vidi me ja mašem ti,
zaboravićeš me,
hej pogled znam kad zuri
blede moje tajne,
ako znaš zaustavi sve
ako znaš zaustavi me,
hej vidi nestajem i blede moje tajne.

Upij me, idem i znaj da nema kamena
koji ne crta,
na meni svaka linija te zna.

Vidi to, vidiš prozori bez sna noći
vidiš to, nemam vremena da mogu sve
da mogu sve,
hej, ja mogu sve.

I nema kamena koji ne crta
duboko brazdama
U meni svaka linija te zna.

- hvala MS