Veliki Prezir - Moram da znam

Bilo kad da krenem neću stići sam,
tajne tvojih osećanja,
grubost sve zaustavlja.
Bilo šta da uzmem neću biti jak,
jer te stvari ne postoje
tako pravim se i ja.

Dobro sam, opet samo posmatram
vidim sve što oči mogu
ipak ne shvatam.

Moram da, ja moram da znam
Daj da ja moram.

Noć je kraj osluškujem
zaurlaće ne mogu se sakriti,
od tebe neću pobeći nikad nikada.

Dobro sam, dobro samo poslušaj
pričam sve što reči mogu
ipak ne sluša.

Moram da, ja moram da znam,
daj da ja to mogu, da ja to hoću sad,
ja to mogu samo pokušaj.
Hajde daj ja to mogu, da ja to hoću sad
ja to mogu, samo pokušaj.

- hvala MS