Veliki Prezir - Sutra

Negde sam izgubio, izgubio sam se,
samo sam promenio, promenio sam sve

Sačekaću druge dane
nikada već sutra probaću drugi dan,
sačekaj drugi dan.

Iznesi me na sneg,
pokvariću sve znam pokrij me,
nisam siguran da ne osećam.

Sačekaću druge dane
nikada već sutra probaću drugi dan,
drugi dan.

Zima sakriva
ispod snage borova me čuvala.
Zaboraviću tu u tebi mi ne smeta,
sačekaj.

Iznesi me na sneg, iznesi me.

- hvala MS