Plavi Orkestar - Tako male stvari

Priznat ću ti jednu tajnu,
što sam je od tebe skrio,
svaki udar srca moga da znaš,
samo za tebe je bilo
i dok misli tebi lete,
kao što to uvijek biva
otegnuto šaljem ljubav u noć,
a ti ne znaš šta se zbiva,
samo da te jednom vidim ja,
da još jednom začujem tvoj glas,
samo da te jednom sretnem,
ne bi dizali roletne, to znam,
ja to znam.

Tako male stvari,
čine život moj,
al ono što mi fali,
poljubac je tvoj.
Jer tako male stvari,
čine život moj,
ponekad se javi,
isti mi je broj.

Priznat ću ti jednu tajnu,
dugo se to zamnom vuklo,
sad je moje srce mirno, al znaj,
samo za tebe je tuklo,
on razumije, on te shvata,
on te voli poput brata,
daje ti sigurnost, sreću i dom,
al u kavezu od zlata,
samo da te jednom vidim ja,
da još jednom začujem tvoj glas,
samo da te jednom sretnem,
ne bi dizali roletne, to znam,
ja to znam.

Tako male stvari,
čine život moj,
al ono što mi fali,
poljubac je tvoj.
Jer tako male stvari,
čine život moj,
daj ponekad se javi,
isti mi je broj.
Jer tako male stvari,
čine život moj,
ono što mi fali,
poljubac je tvoj.
Jer tako male stvari,
čine život moj,
ponekad se javi,
isti mi je broj,
isti mi je broj,
isti mi je broj...