Plavi Orkestar - Sada mi se javljas

Tekla voda,
tekla voda što nas dijeli,
odnijela je, odnijela je,
život cijeli, tekla voda.
Kad bih mog'o,
mladost jednom još da vratim,
ne bih s tobom,
ne bih s tobom ja da patim,
kad bih mog'o.

Sada mi se javljaš mila,
sada kad sam zadnja žedj,
da ja pređem preko svega,
preko čega neću preć.
Sada mi se javljaš mila,
kad ti je u duši lom,
ostao sam zadnji čovjek,
za tebe na svijetu tom,
ostao sam zadnji čovjek,
za tebe na svijetu tom.

Srešćemo se,
srešćemo se jednog dana
ali neće, ali neće biti žara
srešćemo se.

Sada mi se javljaš mila,
sada kad sam zadnja žedj,
da ja predjem preko svega,
preko čega neću preć.
Sada mi se javljaš mila,
kad ti je u duši lom,
ostao sam zadnji čovjek,
za tebe na svijetu tom,
ostao sam zadnji čovjek,
za tebe na svijetu tom.

Sada mi se javljaš mila,
sada kad sam zadnja žeđ,
da ja predjem preko svega,
preko čega neću preć.
Sada mi se javljaš mila,
kad ti je u duši lom,
ostao sam zadnji čovjek,
za tebe na svijetu tom,
ostao sam zadnji čovjek,
za tebe na svijetu tom.