Plavi Orkestar - Pijem da je zaboravim

U očima krijem tugu,
samoća mi dušu para,
pijem da je zaboravim,
a želja se veća stvara,
pijem da je zaboravim,
a želja se veća stvara.

Uz muziku i uz pjesmu,
da mi brže prođe vrijeme,
a u zoru s uzdisajem,
pod prozore gledam njene,
a u zoru s uzdisajem,
pod prozore gledam njene.

Nazdravite drugovi,
sa mnom i sa tugom,
otišla je voljena,
u zagrljaj drugom.
Nazdravite drugovi,
sa mnom i sa tugom,
otišla je voljena,
u zagrljaj drugom.

Tako dane ja provodim
i besane svoje noći,
a srce mi ne vjeruje,
da mi ona neće doći,
a srce mi ne vjeruje,
da mi ona neće doći.

Nazdravite drugovi,
sa mnom i sa tugom,
otišla je voljena,
u zagrljaj drugom.
Nazdravite drugovi,
sa mnom i sa tugom,
otišla je voljena,
u zagrljaj drugom.

Pijem da je zaboravim,
a želja se veća stvara.

Nazdravite drugovi,
sa mnom i sa tugom,
otišla je voljena,
u zagrljaj drugom.
Nazdravite drugovi,
sa mnom i sa tugom,
otišla je voljena,
u zagrljaj drugom.