Atentat - Ne daj da me ubiju

My name is Inigio Montoya. You killed my father. Prepare to die.

Sad su sve riječi tako slabe, a pištolj nikad nije skup.
Napisala si prstima na staklu više sreće drugi put.
Dole čekaju na mene, patrole spremne su na znak.
Njihova hladna lica, jugo topao i tih miluje ko ožiljak.
Noćas varam te i kradem, šapat molitve pred san.
Ugrizi usnu u času kada padnem, budi krevet rijekama.
Jer jedna od njih me donese. Ti ćes biti ko zna s kim.
Na kraju tvoga srca olovna crnina rećiće da postojim.

Ne daj da me ubiju sve te riječi koje bole.
Ne daj da me ubiju, malo je ruku koje vole kao ove.

- hvala brada