Atentat - Fašisti

Već je zora, moja signora, pijetlovi doletješe na jug.
Već godina ima kako pričam s njima ko najbolji drug.
Od tog vina, signorina, srca su nam velika ko hrast.
Tamo gdje je ni brata ni sina, kurčeva je vlast!

Fašisti su ostavili rasuto perje po mom skveru,
jedna ptica je na prozoru, druga u frižideru.

Već je zora, moja signora, suzama kvasi ti dlan.
Gora lista, četa komunista i ja partizan.
Već je zora, moja signora, i tu se prekida film.
Baba je rekla bjež’te kukala vam majka, sve će vas pobiti!

- hvala brada