Josipa Lisac - Naivni

Kroz moju dušu tiho prolaziš,
i čim te sretnem - dobar je dan.
Ljubav daješ čistu, iskrenu,
i kad' slaba postanem,
u tebi vidim što veseli me.
Tu, u srcu tvom je sve,
jer vidim trag sve do beskraja.
Dug je put sad' ispred nas.

Povedi me
kroz ovaj svijet što lijep je zbog tebe.
Povedi me...
Nek' potraje..

Kao da lebdim slobodna,
kao sna čarolija,
što me je tebi dovela.
Dug je put sad ispred nas...

Stvorili smo, jedini,
svijet za nas.
Sebi se predali,
a drugima postali
naivni...

- hvala lamb