Josipa Lisac - Istina

Moje boje nitko ne vidi
a ja crvenim kad se prisjetim
da zeljna sam te još.
U mom svijetu je romantično,
ništa nije hladno, plastično.
Jer pomišljam na nas,
otkad nisi tu, uz mene,
ja zaboravljam na vrijeme.
Živim život dan po dan,
tebi pripadam

Tvoja je ljubav kao duga iznad nas.
Tvoja je ljubav snaga za moj zadnji glas.
Idem dalje, sve dok traje,
tvoja ljubav vodi me,
jedina istina, zbog koje ostajem.

Moju tugu nitko ne vidi,
a ja je nosim tako svečano
k'o haljinu za ples.

Otkad nisi tu uz mene,
ja zaboravljam na vrijeme
živim život dan po dan,
tebi pripadam

- hvala lamb