Josipa Lisac - Još se zvijezde sjaje

I još se zvijezde sjaje.
Na nebu vlada mir.
I još mi život daje
tisuću radosti.
A srce k'o da šuti,
otkada nisi tu.
I beskrajni su puti...
Tvoj lik me prati svud'.

Da l' da plačem,
il' se smijem,
dok u meni mirno spavaš ti?

Da l' da plačem,
il' se smijem?
Ja te čuvam zauvijek, ljubavi.

Prolaze ljudi kao sjene,
ne razumiju ni riječ,
a moja duša traži tebe -
moja si glad i zeđ!

Ja te čuvam zauvijek, ljubavi!

- hvala lamb