Olivera Katarina - A što ti je, mila kćeri...

A što ti je, mila kćeri, jelek raskopčan?
S kime si se zavarala, ubio te dan?
Ne karaj me, mila majko,
san je tome kriv!
Mladost bujna, zora rujna, i osećaj živ!

Zaspala sam tiho, mirno,
devojačkim snom.
A u snu je doš’o dragi,
mio srcu mom.

Oteo mi vrele usne da ih ljubi tad.
U nedra ruke pruža da se poigra.
Ili ljubi, il’ ostavi, da ja mirno spim!
Poludeću, iskopniću!
Ne igraj se s tim!


narodna PGP RTB LP 1333 1974.

- hvala Marko