Olivera Katarina - Zdravica

Nek’ Vam bude dobra svega,
veo snaše do svojega,
da Vam žito dobro rodi,
i živina da se plodi,
da Vam bude dobra kuća,
i odeća i obuća,
svakog ića, svakog pića,
slaninice, gibanice,
pečenice, šljivovice,
dobra vina i kulina!

Haj’! Haj’! Uživaj!

Nek’ Vam bude lipog zdravlja,
priča nek’ se svud’ ponavlja!
Lipu dicu porodili,
prijatelje pogodili,
sa mnom lipo podilili,
sto godina poživili!

Haj’! Haj’! Uživaj!


narodna PGP RTB LP 1333 1974.

- hvala Marko