Olivera Katarina - Pogledaj, de, mala moja

Pogledaj, de, mala moja,
sa prozora, je li zora?

Spavaj, spavaj, moj dragane!
Neće zora da svanjava,
dok se dragi ne naspava!


narodna PGP RTB LP 1333 1974.

- hvala Marko