Olivera Katarina - Hej, Omere

Što srce drugoj daješ,
kad ja ti pružih sve?
Zar nismo srećni bili?
Šta radiš, Omere?!
Ja neću samo
da drugoj tebe dam.
da sa mnom nije lako,
odavno znaš i sam!

Hej, Omere, što se zavede?
Ti si bio deo mene, volela sam te!

Ti imaš svoje snove,
zbog njih sad gubiše sve,
a moje srce plače,
zbog tebe, Omere!
Kad prođeš kraj mahale,
osećam pogled tvoj,
i sve bi ti sad dao,
da budeš opet moj!

Hej, Omere, što se zavede?
Ti si bio deo mene, volela sam te!

Da mene vole mnogi,
i sama dobro znam,
i zašto – tek onako,
da tebi srce dam?
Ja čuvam svoje snove
za onog, koji zna
da ceni ljubav moju
i dušu da mi da!

Hej, Omere, što se zavede?
Ti si bio deo mene, volela sam te!


Milutin Popović Zahar PGP RTB LP 2111144 1982

- hvala Marko