Olivera Katarina - Olivera, Olivera

Olivera, Olivera!

Gde se peva, tu sam,
samo igri, samo pesmi,
moje srce pripada.

Ljubim kao Cigančica,
gorim kao žeravica,
ljubav teče sama
sa mojih usana!

Olivera, Olivera!

Dovedite Cigane,
nek sviraju pesme naše,
da dse peva do zore!

Ljubim kao Cigančica,
gorim kao žeravica,
ljubav teče sama
sa mojih usana!

Olivera, Olivera!

Bašal, bašal romale!
Gorim, letim i za pesmu umirem!

Ljubim kao Cigančica,
gorim kao žeravica,
ljubav teče sama
sa mojih usana!

Nek se igra, nek se peva,
tarabuk nek udara,
i nek srce samo sneva,
kad se pesmi život da!

Ljubim kao Cigančica,
gorim kao žeravica,
ljubav teče sama
sa mojih usana!

Olivera, Olivera!
Sa, sa, sa, volim ja!

Olivera, Olivera!
Sa, sa, sa igram ja!


Milutin Popović Zahar PGP RTB LP 2111144 1982

- hvala Marko