Olivera Katarina - Ječam žela

Ječam žela Kosovka devojka.
Ječam žela, majčice, Kosovka devojka.
Ječam žela, ječmu govorila.
Ječam žela, majčice, ječmu govorila:
Ječam žito, seme plemenito!
Ječam žito, majčice, seme plemenito!
Ja ga žela, a ja ga ne jela!
Ja ga žela, majčice, a ja ga ne jela!

Svatovski te konji pozobali.
Svatovski ga, majčice, konji pozobali,
ili moji, ili brata moga.
Ili moji, majčice, ili brata moga.


narodna - obrada: M. Popović Zahar PGP RTB LP 2111144 1982

- hvala Marko