Olivera Katarina - Sanjam te

Lutala sam dugo svetom tim,
nosio me vetar kao dim,
al’ na svakom putu mom,
ja sam znala gde je on...

Sajam...
Sanjam te uvek u poljima,
negde u zelenim travama...
Vidim te, kućo moja!

Lutala sam dugo svetom tim,
nekad’ sasvim sama, nekad’ s njim,
al’ na svakom putu mom,
ja sam znala gde je on...

Sajam...
Sanjam te uvek u poljima,
negde u zelenim travama...
Vidim te, kućo moja!


Đ. Novković – s. Kalođera – Ž. Sabol PGP RTB LP 55 5268 1976.

- hvala Marko