Olivera Katarina - Moje srce probudi

Kasno sam ti sinoć dragi zaspala,
rano sam ti jutros dragi ustala.
Celu noć sam samo tebe čekala.
Celu noć sam tvoje ruke želela.

Moje srce probudi,
moje usne zapali,
hoću da te ludo volim!
Uzmi mene pa ljubi,
uzmi mene, pa grli,
nije važno šta svet govori!

Znaj, srce gori!
Srce gori, jer te voli!

Zbog tebe sam sinoć, dragi, plakala.
Zbog tebe je jedna ruža uvela.
Celu noć sam samo tebe čekala.
Celu noć sam tvoje ruke želela.

Moje srce probudi,
moje usne zapali,
hoću da te ludo volim!
Uzmi mene pa ljubi,
uzmi mene, pa grli,
nije važno šta svet govori!

Znaj, srce gori!
Srce gori, jer te voli!

Uzmi mene pa ljubi,
uzmi mene, pa grli,
nije važno šta svet govori!

Đ. Novković – s. Kalođera – Ž. Sabol PGP RTB LP 55 5268 1976.

- hvala Marko