Olivera Katarina - Ostavila sam dragog iz inata

Pogrešio si, dragi ti,
i kukavica bio si tada.
nisi znao koliko ja
treperim od čežnje i nada!

Ostavila sam dragog iz inata!
Majka mu sve izvezla od zlata...

Obećala sam ti ja
da nikada te zvati neću.
Ponos je u meni sad
srušio svu ljubav i sreću!

Ostavila sam dragog iz inata!
Majka mu sve izvezla od zlata...

Zaboravi toplinu svu,
drhtaj mojih vrelih ruku.
Zaboravi u pogledu mom
svu čežnju i svu ljubav ludu!

Ostavila sam dragog iz inata!
Majka mu sve izvezla od zlata...


Đ. Novković – S. Kalođera – O. Katarina PGP RTB LP 55 5268 1976.

- hvala Marko