Proces - Nemojte misliti da se slažem

U meni teče vaša krv
U meni živi vaša svest
Vi ste mozak, ja sam telo
Jebena mašina

Nemojte misliti da se slažem
Nemojte misliti da se slažem
Nemojte misliti da se slažem
Nemojte misliti da se slažem

Nemojte misliti da se slažem
Sa vašim planom za moje sutra
Da budem samo kopija vas
Želim biti mrtav

Nemojte misliti da se slažem
Nemojte misliti da se slažem
Nemojte misliti da se slažem
Nemojte misliti da se slažem

- hvala dunjchi